Ta witryna używa Coookies! Przebywając na niej akceptujesz ten fakt. [ Zamknij to okno ]

Aktualizacja Cookie 2000 oraz SEIGI TagManager dla Consent Mode v2

[08.02.2024]

Aktualizacja Cookie 2000 oraz SEIGI TagManager dla Consent Mode v2

W związku z nadchodzącymi zmianami w regulacjach dotyczących prywatności online, nasza firma wprowadza kluczowe aktualizacje do modułu Cookie 2000 i SEIGI TagManager, aby umożliwość naszym klientom bezproblemową integrację raportowania Google Analytics 4 zgodnego z wymaganiami ConsentMode v2.

Te zmiany mają na celu wprowadzenie trybu współporacy między naszymi modułami tak, aby raportowanie i zgody były zgodne z Google Consent Mode (CMv2), która staje się standardem w zarządzaniu zgodami na stronach internetowych.

Co to jest Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 to nowa specyfikacja, która wymaga od stron internetowych bardziej zaawansowanego zarządzania zgłoszeniami zgód użytkowników, szczególnie w kontekście integracji z narzędziami analitycznymi takimi jak Google Analytics 4 (GA4).

Jak należy zaimplementować CMv2?

Aby poprawnie zaimplementować CMv2, należy połączyć na stronie 2 elementy. Pierwszym jest okno zgody. Następnie, zależnie od wydanej zgody, należy odpowiednio dostosować Javascript na stronie.

Nie jest możliwe stworzenie modułu Cookie/Consent, który będzie działał ze wszystkimi integracjami. Moduły, które działają ze wszystkimi rozwiązaniami, są to moduły, w których będzie możliwość dostosowania kodu modułu tak, aby współpracował z konkretnym rozwiązaniem.

Jest to niewygodne ze względu na potrzebę wykonania dodatkowej pracy i konfiguracji modułu. Masz moduł Cookie od jednej firmy, a integrację z GA4 od innej? Zapewne po wpisaniu odpowiedniego kawałka kodu, będą one ze sobą współpracowały.

Oczywiście, istnieje możliwość, aby 2 moduły (moguł zgód i moduł integrująćy GA4) ze sobą współdziałały bez żadnej konfiguracji. Dlatego też właśnie postanowiliśmy sprzężyć ze sobą dwa nasze moduły. Cookie i Tagmangaer.

Jak działa integracja Cookie 2000 z SEIGI TagManager?

  1. Zbieranie Zgód: Moduł Cookie 2000 jest zoptymalizowany do zbierania zgód użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Informacje o zgodach są rejestrowane i przechowywane w sposób bezpieczny, zapewniając, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi.
  2. Generowanie Tagów: Na podstawie zebranych zgód, SEIGI TagManager automatycznie generuje i zarządza tagami, które są zgodne z wymaganiami Consent Mode v2. Dzięki temu proces integracji z narzędziami takimi jak Facebook i GA4 jest znacznie uproszczony, jednocześnie zapewniając przestrzeganie przepisów o ochronie danych.
  3. Indywidualne Wywołania JS: Zamiast wymagać od użytkowników tworzenia indywidualnych wywołań JavaScript dla każdej integracji, nasze rozwiązanie centralizuje ten proces, redukując potrzebę technicznych modyfikacji i upraszczając zarządzanie tagami.
  4. Automatyzacja i Kompatybilność: Integracja modułu Cookie z SEIGI TagManagerem automatyzuje proces dostosowywania tagów w oparciu o zgody użytkowników, zapewniając kompatybilność z CMv2 oraz ułatwiając zarządzanie przepływem danych na stronach internetowych.

Korzyści dla Użytkowników i Administratorów Stron

  1. Uproszczenie Zarządzania Zgodami: Użytkownicy mogą łatwiej zarządzać swoimi zgodami, co przekłada się na większą przejrzystość i kontrolę nad prywatnością online.
  2. Zmniejszenie Obciążenia Technicznego: Administratorzy stron mogą zintegrować i zarządzać tagami bez konieczności indywidualnego kodowania dla każdej integracji.
  3. Zgodność z Przepisami: Zapewnienie, że strony internetowe są zgodne z najnowszymi regulacjami dotyczącymi prywatności, co jest kluczowe w utrzymaniu zaufania użytkowników.

Te ulepszenia w modułach Cookie 2000 i SEIGI TagManager stanowią krok naprzód w dostosowywaniu się do ewoluujących wymagań dotyczących prywatności w internecie, umożliwiając użytkownikom i administratorom stron łatwiejsze zarządzanie zgodami i danych.

Powiązane moduły